DOBRY START | EEG BIOFEEDBACK

EEG BIOFEEDBACK

Skuteczna neuroterapia


Człowiek wykorzystuje mniej niż 10% potencjału swojego mózgu. Nowa metoda neurotechnologii daje szanse doskonalenia i zwiększania jego efektywności. Stwarza też ogromne możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychiatrycznych, psychosomatycznych.

Neurotechnologia, to interdyscyplinarna dziedzina medycyny, która ma za zadanie polepszyć nasze możliwości psychiczne metodą treningu przy wykorzystaniu specjalistycznej diagnostyczno- terapeutyczno-stymulacyjnej aparatury medycznej opartej na technice komputerowej.

Co to jest EEG Biofeedback? EEG Biofeedback (EEG – elektroencefalograf, z ang. biofeedback – biologiczne sprzężenie zwrotne) to medyczna metoda zwiększania możliwości umysłu. Metoda powstała w ośrodku szkolenia astronautów NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Za jej pomocą osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgu (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe).

EEG Biofeedback, jest stosowany u dzieci jak i u osób, które pragną rozwinąć swoje możliwości intelektualne. Terapia przynosi również doskonałe efekty u osób starszych, u których wiek zostawił już swoje ślady oraz u osób po urazach i zabiegach operacyjnych na mózgu.

Biofeedback EEG zwiększa między innymi:

 • koncentrację, uwagę, pamięć
 • przyspiesza procesy uczenia się
 • odporność na stres
 • integrację umysłu i ciała
 • pewność siebie
 • samokontrole
 • osiąganie relaksu
 • wyhamowanie lęków, tremy
 • czas reakcji

 

Poniżej wskazania do terapii EEG Biofeedback dzieci, młodzież, dorośli:

 • przy stanach lękowych, natręctwach, tikach, depresji
 • przy zaburzeniach uwagi, koncentracji
 • przy nadpobudliwości psychoruchowej ( ADHD)
 • agresji, ataków paniki
 • moczenia nocnego
 • przy problemach szkolnych, słabsze wyniki w nauce, dysleksja
 • przy przewlekłych bólach głowy i migrenach, zaburzeniach snu, przy zespole chronicznego zmęczenia
 • w rehabilitacji po urazach czaszki, po operacjach mózgu, w rehabilitacji po udarach mózgu
 • przy tremie, napięciu wewnętrznym, obniżonej samoocenie
 • cierpiącym na bezsenność
 • Autyzm, Mózgowe Porażenie Dziecięce

oraz dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału , również w zakresie języków obcych
 • dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji
 • dla osób pracujących twórczo
 • w celu przygotowania do uzyskania lepszych wyników przez uczniów szkół muzycznych

EEG Biofeedback to bardzo skuteczna, uznana w świecie i nieinwazyjna metoda, która ma szczególne zastosowanie w terapii zaburzeń koncentracji, ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej), w terapii dysleksjii i zaburzeń pamięci.

Uczy ona kontroli i kierowania falami mózgowymi, ich hamowania czy promowania, w określonym dla danego człowieka celu, a związanego bezpośrednio z jego kondycją psycho-fizyczną.

To terapia polecana szczególnie dzieciom i młodzieży w trudnym procesie edukacji, a zwłaszcza przed egzaminami.

loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH