POLITYKA PRYWATNOŚCI

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA LECZENIA

ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH  DIAGNOSTYKI

TERAPII I REHABILITACJI DOBRY START PAULINA WIELICZKO http://dobrystart.info.pl

 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę lub na jaki pozwalają nam obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia badania.

 

Prosimy, abyś pamiętał/a, że w każdej chwili masz prawo dostępu do treści swoich danych, danych swojego małoletniego dziecka czy podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

 

Zapewniamy Cię, że nasza Poradnia przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie.

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

PAULINA WIELICZKO prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA LECZENIA ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH 

DIAGNOSTYKI TERAPII I REHABILITACJI DOBRY START PAULINA WIELICZKO z siedzibą przy ul. Północnej nr 19b, 56- 400 Oleśnica, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9111776257, REGON 021072530

II. Jak chronimy dane osobowe?

Administrator wdrożył procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych jak i Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego.

 

III.    Dlaczego i o jakie dane osobowe prosimy?

 

A. Świadczenie usług w zakresie leczenia zaburzeń neurorozwojowych, diagnostyki, terapii oraz rehabilitacji

W celu sporządzenia stosownej opinii przez diagnostę prosimy o podanie niezbędnych danych pacjenta takich jak: Imiona i nazwisko, imiona i nazwiska rodziców, PESEL, adres zamieszkania, nazwa szkoły, do której uczęszcza pacjent, nr telefonu, wiek, adres e-mail, data i miejsce urodzenia, ilość punktów uzyskanych w skali Apgar, obwód głowy, długość ciała, waga urodzeniowa, przebyte choroby, przyjmowane leki, choroby w rodzinie, wykształcenie rodziców, data rozpoczęcia przedszkola, data rozpoczęcia szkoły, informacje o stanie rodzinnym (rodzina pełna/rekonstruowana), rodzaj miejsca zamieszkania (dom, blok, mieszkanie)   

IV.    Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę internetową http://dobrystart.info.pl  

A. (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta strona automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą:, IP, adresów pobieranych plików strony czy adresu wyjścia i są wykorzystywane jedynie w celach diagnostycznych.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. (cookies)

Strona internetowa wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celach technicznych obsługi sesji.

  

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

 

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

D. Pixel Facebook

Pixel Facebook wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

 

Pixel Facebook gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

 

Pixel Facebook może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Facebook.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Pixel Facebook nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Pixel Facebook, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

E. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

 

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

V. Komu udostępniamy dane osobowe

Zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, chyba że następuje to na Twoje życzenie. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje nam udostępnienie zebranych danych uprawnionym organom państwowym, udostępnimy takie dane.

 

VI. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Administrator nie przechowuje podanych przez Ciebie danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. Maksymalny czas przechowywania danych to 20 lat.

VII. Realizacja praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

 1. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzieliłeś. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie, Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 1. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, danych swojego małoletniego dziecka czy podopiecznego. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, danych Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących Ciebie, Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego, danych osobowych.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

 2. Twoje dane osobowe, dane Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 3. Twoje dane osobowe, dane Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego, są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, danych Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, danych Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, danych Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego

 2. gdy przetwarzanie Twoich danych, danych Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego jest niezgodne z prawem;

 3. gdy Twoje dane osobowe, dane Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego, przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych, danych Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację, sytuację Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego – ochrona Twoich interesów, interesów Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając te dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 1. Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, dane Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do tych danych osobowych;

 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych, danych Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych, danych Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 1. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać poprzez złożenie nam wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 1. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe dane Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, danych Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych, danych Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

V. Udostępnianie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe, dane Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego nie będą ujawnianie.

 

VI. Zmiana polityki prywatności 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej http://dobrystart.info.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

VII. Kontakt

 W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, danych Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 600309208 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: poradnia@dobrystart.info.pl

 

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, danych Twojego małoletniego dziecka czy podopiecznego o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu: 600309208 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: poradnia@dobrystart.info.pl

 

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA LECZENIA ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH 

DIAGNOSTYKI TERAPII I REHABILITACJI DOBRY START PAULINA WIELICZKO

z siedzibą ul. Północna  nr 19b, 56- 400 Oleśnica.

 

loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH