DOBRY START | PORADNIA DLA MŁODZIEŻY

PORADNIA DLA MŁODZIEŻY

Powstała z myślą o dzieciach i młodzieży wymagających nie tylko pomocy psychologicznej ale i pedagogicznej. Wspieramy nastolatka i jego rodzinę w tym trudnym okresie rozwojowym. Proponujemy model dwutorowej terapii. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

Terapia psychologiczna adresowana jest wobec dzieci starszych i młodzieży, które doświadczają:

  • Problemów związanymi z okresem dojrzewania i nie tylko:nie akceptuje swojego wyglądu- odchudzają się- gdy zachodzi podejrzenie, że sięgają po alkohol, dopalacze, narkotyki- niesystematycznie uczęszczają do szkoły
  • Mają problemy emocjonalne
  • Przejawiają rozmaite formy agresji, łącznie z autoagresją

 

W naszej Poradni zajmujemy się profilaktyką i terapią dzieci i młodzieży:

  • Uzależnionych od multimediów:

> internetu

> portali społecznościowych

> gier komputerowych

 

Terapia pedagogiczna, ordynowana jest w przypadku, gdy:

  • Dziecko doświadcza specyficznych trudności w uczeniu Dysleksja (wyniki w nauce są niższe niż możliwości intelektualne)
  • Dziecko ma zaniżony poziom graficzny pisma Dysgrafia
  • Poprawnego pisania Dysortografia
  • Gdy występują zaburzenia Procesów Integracji Sensorycznej
  • Występują zaburzenia koncentracji uwagi
  • Dzieci z nadpobudliwością psychoruchową ADHD

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego celem uzyskania dodatkowych informacji

loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH