DOBRY START | TERAPIA GRUPOWA

Zajęcia grupowe:

To niemniej ważna forma oddziaływań terapeutycznych. Grupowy charakter zajęć w których bierze udział kilka osób od 2 do 8, daje możliwość bezpośredniego kontaktu z Pacjentami o podobnych problemach. Uczestnicy wchodzą w interakcję, mają sposobność porównania i omówienia swoich trudności z innymi, współdziałania i stymulowania do wysiłku. W konsekwencji bardzo pozytywnie wpływa to na przebieg procesu terapeutycznego. Warunki terapii w grupie zbliżają Pacjenta do naturalnych sytuacji funkcjonowania społecznego.

 

Drodzy Rodzice!

Poradzimy jaka forma terapii będzie najlepsza dla Waszego Dziecka.

 

Dorośli Pacjenci!

O zakwalifikowaniu Pacjenta do terapii indywidualnej i/lub grupowej decyduje terapeuta, biorąc pod uwagę zgłaszany problem/problemy oraz potrzeby Pacjenta.

 

 Intensywność sesji ustalamy wraz z Rodzicami oraz dorosłymi Pacjentami kierując się ich potrzebami.

Każda terapia prowadzona jest według konkretnego programu przygotowanego indywidualnie dla Pacjenta i/lub Pacjentów, (gdy są to oddziaływania grupowe ) przez terapeutę lub zespół specjalistów, (jeśli zachodzi taka konieczność).

Konsekwentnie prowadzona terapia pozwala na przezwyciężenie problemów i polepszenie funkcjonowania Pacjenta w otaczającym środowisku.

loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH