DOBRY START | TERAPIA INDYWIDUALNA

Zajęcia indywidualne:

Zalet indywidualnej terapii nie trzeba przedstawiać. W trakcie sesji cały czas poświęcony jest Pacjentowi, jego trudnościom. Pozwala to całkowicie skoncentrować się na problemach, zakłóceniach, czy zaburzeniach, wspomagać i aktywizować procesy uczenia się, przywracać w miarę możliwości sprawność zaburzonych funkcji. Terapia indywidualna pozwala dostosować tempo pracy do potrzeb i warunków/potencjałów Pacjenta.

 

Drodzy Rodzice!

Poradzimy jaka forma terapii będzie najlepsza dla Waszego Dziecka.

 

Dorośli Pacjenci!

O zakwalifikowaniu Pacjenta do terapii indywidualnej i/lub grupowej decyduje terapeuta, biorąc pod uwagę zgłaszany problem/problemy oraz potrzeby Pacjenta.

 

Intensywność sesji ustalamy wraz z Rodzicami oraz dorosłymi Pacjentami kierując się ich potrzebami.

Każda terapia prowadzona jest według konkretnego programu przygotowanego indywidualnie dla Pacjenta i/lub Pacjentów, (gdy są to oddziaływania grupowe ) przez terapeutę lub zespół specjalistów, (jeśli zachodzi taka konieczność).

Konsekwentnie prowadzona terapia pozwala na przezwyciężenie problemów i polepszenie funkcjonowania Pacjenta w otaczającym środowisku.

loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH