DOBRY START | TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Terapia i Pomoc Psychologiczna


Dbając o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci, młodzieży oraz dorosłych oferujemy profesjonalną i wszechstronną pomoc psychologiczną w Dobrym Starcie. Pomagamy w kształtowaniu pozytywnych relacji między rodzicami a dzieckiem. Uczymy jak rozwiązywać problemy dziecka razem z nim, a nie za dziecko. Jak prawidłowo wyznaczać granice, motywować do nauki i działania, dlaczego warto częściej nagradzać niż karać? Co zrobić, aby dziecko potrafiło radzić sobie z trudnościami, umiało nas wysłuchać?

Niesiemy pomoc rodzinie w pokonywaniu trudności, bezradności i przeszkód, których w obecnych czasach nie brakuje, ale wobec których stawiamy czoła. W naszej pracy wykorzystujemy odpowiednie metody i środki psychologiczne, dzięki którym udaje nam się sprowokować pozytywne zmiany u pacjenta w zakresie funkcjonowania sfery społecznej, psychicznej oraz somatycznej.

Terapia i pomoc psychologiczna prowadzona przez naszych specjalistów, udzielanie wsparcia emocjonalnego, prowadzi do uzyskania poprawy w podejmowaniu kroków do samodzielności w rozwiązywaniu problemów z jakimi się dotychczas borykał oraz kształtowaniu prawidłowej rzeczywistości, i lepszego postrzegania siebie.

 

W ramach oddziaływań psychologicznych, niesiemy specjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym z:

  • zaburzeniami emocji i zachowaniami (rozwód, lęki- w tym separacyjny, fobie- w tym szkolne, skarży się na bóle głowy, brzucha nawet w przypadku wykluczenia ewentualnych chorób przez lekarzy, które mogłyby się temu przyczyniać, jest apatyczne, zahamowane psychoruchowo, bojażliwe, moczy się w nocy, ma problemy z zasypianiem, przejawia zachowania agresywne w stosunku do innych lub sam ich doświadcza, ma trudności w kontrolowaniu swoich emocji, panowania nad złością, urazy i traumatyczne doświadczenia, choroby przewlekłej)
  • Trudnościami szkolnymi ( dysleksja rozwojowa, trudności w nauce czytania, pisania, trudności z zapamiętywaniem i odtwarzaniem treści zdobytej podczas zajęć lekcyjnych, i/lub ma ogólne trudności z nauką, nie chce chodzić do szkoły)
  • Trudnościami wychowawczymi ( nie respektuje wymagań i poleceń rodziców, opiekunów, nie stosuje się do o gólnoprzyjętych norm i zasad, jest nieposłuszne)
  • Problemami w relacjach z rówieśnikami (wchodzi w konflikty, nie potrafi dostosować się do wspólnej zabawy, jest nieśmiałe, ma trudności adaptacyjne w grupie
  • Problemami związanymi z okresem dojrzewania (nie akceptuje swojego wyglądu, odchudza się, gdy zachodzi podejrzenie, że sięga po alkohol, dopalacze, narkotyki)
  • Z opóźnionym rozwojem psychoruchowym oraz z zaburzeniami rozwojowymi (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera, Mózgowe Porażenie Dziecięce, Zespół Downa oraz inne wady genetyczne, oraz pacjentom uszkodzonym neurologicznie)
loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH