DOBRY START | TERAPIE W PORADNI

Terapie w poradni

Poradnia oferuje kompleksową diagnostykę terapię oraz rehabilitację niemowląt, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych


KOMPLEKSOWA TERAPIA I DIAGNOSTYKA

 • KOMPLEKSOWA TERAPIA I DIAGNOSTYKA

 • DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 • DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA KLINICZNA

 • DIAGNOZA I TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

 • WCZESNA DIAGNOSTYKA I INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA

 • DIAGNOZA TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SI

 • DIAGNOZA I NEUROTERAPIA BIOFEEDBACK EEG

 • DIAGNOZA I REHABILITACJA :

> METODA NDT BOBATH

> METODA VOJTA

> KINEZJOTAPING

 • FIZJOTERAPIA

 • DIAGNOZA I TERAPIA SŁUCHOWA Trening Johansena IAS

 • SOCJOTERAPIA

 • DIAGNOSTYKA I TERAPIA DIETETYCZNA

 • PSYCHODIETETYKA

> CAMBRIDGE DIAGNOSTICS FOOD DETECTIV Badania w kierunku nietolerancji pokarmowej

 • SZKOLENIA WARSZTATY

 • GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW

 • TERAPIA INDYWIDUALNA

 • TERAPIA GRUPOWA

 • PÓŁKOLONIE TERAPEUTYCZNE

loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH