DOBRY START | PRACA

Praca w Dobry Start


Praca dla:

Pracownik administracyjno-gospodarczy. Dokumenty aplikacje należy przesłać na adres: poradnia@dobrystart.info.pl


Poradnia Wielospecjalistyczna Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych
Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji –
DOBRY START
ul. Północna 19B, 56-400 Oleśnica (Rataje)

OGŁASZA NABÓR SPECJALISTÓW
(w zakresie świadczenia specjalistycznych usług diagnostyczno-terapeutycznych)

NA STANOWISKO:

1. Logopeda Kliniczny / Logopeda
2. Neurologopeda Kliniczny / Neurologopeda
3. Psycholog / Psycholog (w specjalności klinicznej)
4. Terapeuta Integracji Sensorycznej

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: poradnia@dobrystart.info.pl a następnie umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną, proszę dzwonić na numer; 600 309 208

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie
2. Przygotowanie pedagogiczne
3. Brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska
4. Doświadczenie w pracy na wymaganym stanowisku

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1. Ukończone doskonalenie zawodowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, kursy kwalifikacyjne, szkolenia związane z wymaganym stanowiskiem.
2. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi od 0-7 r.ż oraz starszymi.
3. Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych.

loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH